понеділок, 12 вересня 2016 р.

Сьогодні мов зоря, він сяє Україні...(Бібліографічний огляд літератури присвячений життю та творчості Івана Яковича Франка)


"У пам'яті народній"
Навіки незабутні світлі імена великих
синів батьківщини, чиї серця,
таланти і помисли були спрямовані
 на служіння народові, який їх породив,
до числа таких імен, по праву
належить ім'я Івана Франка".
М.Шолохов
Крізь простір і час долинули до нас пристрасні слова Великого Каменяра, осяянні сподіваннями на те, що його важка праця в ім’я кращого майбутнього народу не пропаде даремно, буде оцінена наступними поколіннями людей. Франка не лише згадують, а й вдумливо вивчають його літературну спадщину.
Творчий доробок письменника величезний і сягає шість тисяч творів.
Іван Франко увійшов в історію літератури і науки як поет і драматург, прозаїк і літературознавець, публіцист і історик, економіст і філософ. Він прийняв естафету борців за інтереси народу і гордо ніс її впродовж всього життя.
Доля народу, його думи, мрії і боротьба за краще майбутнє є провідними темами у творчості письменника. Франкову академію пройшли всі його учасники. Леся Українка називала Івана Франка «дорогим вчителем», Марко Черемшина порівнював його з «великим астральним тілом, що гріє всю Україну, а світить далеко дальше».
Життєвий шлях Великого Каменяра - це епоха боротьби і праці. Йому довелось силою правди і світлом розуму самому відчиняти двері у широкий світ.

1.Вінок Івану Франкові: Збірник/Упоряд. А.А.Каспрук. – К.: Рад. письм., 1957. – 634 с.
    У даному збірнику вміщено  літературно-критичні твори про Івана Франка, що вийшли у ювілейний 1956 рік.

2.Гундорова Т.
     Невідомий Іван Франко / Т. Гундорова. К.: Либідь, 2006. – 360 с.: іл.
   У книзі подаються вибрані твори Івана Франка, які супроводяться  розлогими статтями-коментарями про основні аспекти культурної феноменології письменника. Вперше в українському літературознавстві розглядається цілісність культурного, філософського й художнього мислення Франка та описуються основні поняття етико-естетичного універсуму Франка, його культурні символи, маски та образи. В центрі уваги – символічна автобіографія письменника.
   Для студентів, аспірантів, викладачів, науковців та широкого кола читачів.

3.Дей О.І.  Іван Франко: життя і діяльність / О. І. Дей. - К.: Дніпро, 1981. – 355 с.
     Життя і діяльність Івана Яковича Франка в пропонованій монографії подається у нерозривному зв’язку з його творчим процесом. Автор досить докладно зупиняється на участі Каменяра в робітничому русі Галичини, розкриває його діяльність у період першої російської революції.
    В книзі використані численні документальні й архівні  матеріали, листування письменника, що зацікавить літературознавців, вчителів – словесників, студентів – філологів, широкі кола читачів.

4.Спогади про Івана Франка: Збірник / Упоряд. О.І. Дей. – К.: Дніпро, 1981. – 413 с.
    Книга спогадів про Івана Франка присвячена до 125річчя від дня народження. Багатий документальний та літературознавчий матеріал    знайомить читачів з життям та творчою діяльністю Каменяра. Збірник розрахований на широке коло читачів.

5.Степанишин Б. Всеобіймаючі очі України: Іван Франко та Олександр Довженко. – Рівне, 1994. – 146 с.
    В книзі «під одним дахом» обє′днано два літературознавчі портрети – генія української і світової літератури Івана Франка та геніального режисера і прозаїка Олександра Довженка.
    Для учнів, вчителів та широкого кола читачів.

Іван Франко на сторінках періодичних видань

1. Апостол духу і праці // Шкільна бібліотека. – 2006. – № 7. – С. 9, 10.

2. Бажан О. Еволюція світогляду і творчості Івана Франка // Укр. мова та л-ра. – 2004. – № 36. – С. 5, 6.

3. Великий син коваля// Журавлик. – 2006. – №8. – С. 6.

4. Гвоздовський В. «Лиш боротись значить жить…»: національно-державницька концепція Івана Франка// Персонал плюс. – 2006. –№35. – 31 серп.- 7 вер. – С.13.

5. Книжка маловідомих творів Івана Франка // Голос України. – 2002. – 23 берез. – С. 10.

6. Мельник О. І горів, і яснів,і страждав, і трудився для свого народу [Село Нагуєвичі у наш час] // Урядовий кур’єр. – 2006. – № 66, 7 квіт. – С. 8, 9.

7. Мельник О., Ларіонов П. Дім, про який він мріяв, так і не зігрів... // Урядовий кур’єр. – 2006. – № 102, 2 черв. – С. 8, 9.

8. Погребенник Ф. Іван Франко та його бібліотека // Бібл. вісн. – 1997. – 
№ 3. – С. 23, 24.

9. Талант непідвладний рокам [до 150-річчя від дня народження] // Вічеве слово. – 2006.  – 24 серпня. – С.7.
У присутності Франка// Україна молода. – 2006. – 26 серпня. – С.14.

Окремі видання творів Івана Франка
"Величезні духовні багатства лежать
 перед нами в творах Івана Франка".
М.Тихонов

1.Франко І.Я. Борислав сміється:Повість. –  Л.:Каменяр,1975. –247с.
Франко І.Я. Борислав сміється. Захар Беркут: Повісті. / Вступ. ст. А.І. Скоця; Худ. І.М. Прислав. – Л.: Каменяр, 1990. – 352 с. – (Шк. б-ка).

2.Франко І.Я. Вибрані твори/ Упоряд.І.І.Дорошенко. –Л.:Каменяр,1986. – 308 с.:іл.. – (Шк. б-ка).

3.Франко І.Я. Вічний революціонер: Вірші та поеми: Для серед. та ст. шк. віку / Упоряд. В. Яременка; Худ. В. Лопата. – К.: Веселка, 1986. – 310 с.: іл.

4.Франко І.Я. Захар Беркут: Образ громад. життя карпатської Русі в ХІІІ віці / Худож. І. Крислач. – Л.: Каменяр, 1986. – 127 с.: іл.

5.Франко І.Я. Захар Беркут; Перехресні стежки;Оповідання:Повісті, оповідання/Передм.Т.І.Гундорової. – К.: Веселка, 2006. – 607 с. – (Шк. б-ка).

6.Франко І. Я. З вершин і низин: Поезії, поема. – К.: Веселка, 1992. –189с.:іл…- (Перша кн.генія).

7.Франко І. Я. Перехресні стежки:Повість. –К.:Дніпро,1983. –367 с.

8.Франко І.Я.Повісті. – Л.: Каменяр, 1990. – 368 с.

9.Франко І.Я. Твори/ Упоряд. І.О.Денисюк.- Л.:Каменяр, 1991. – 168 с. – (Шк. б-ка).

10.Франко І.Я. Твори в двох томах / Упоряд., підготовка текстів та приміт. М.Л. Гончарука; Вступ. ст. П.Й. Колесника. – К.: Дніпро, 1986. – Т.1: Поезія. – 622 с. Т.2: Оповідання. – 557 с.

Твори Івана Франка про дітей і для дітей
1.Франко І.Я. А в коваля серце тепле: Вірші. – К.: Веселка, 1992. – 31 с.: іл.
2.Франко І.Я. Веселі роковини: Пролог, говорений перед ювілейною виставою «Наталка Полтавка» в пам′ять столітніх відродин української народності: Вірш поема. – К.: Веселка, 1995. – 23с.: іл.
3.Франко І.Я. Грицева шкільна наука: Оповідання: Для мол. шк. віку / Мал. В. Євдокименка. – К.: Веселка, 1981. – 15 с.: іл.
4.Франко І.Я. Заєць і Ведмідь: Казка: Для дошк. віку / Мал. В. Литвиненко. – К.: Веселка, 1969. – 12 с.: іл.
5.Франко І.Я. Коли ще звірі говорили: Казки про тварин: Для мол. шк. віку / Упоряд. С.А. Крижанівського, худ. С.А. Артюшенко. – 2-е вид. – К.: Веселка, 2001. – 88 с.: іл. – (Українській дитині).
6.Франко І.Я. Кролик і ведмідь: Казка / Худож. В. Мельниченко. – К.: Веселка, 1987. – 16 с.: іл.
7.Франко І.Я. Лис Микита: Казка: Для мол. шк. віку / Худож. С.К. Артюшенко. – 3-є вид. , зі змінами. – К.: Веселка, 2004. – 131 с.: іл. – (Укр. дитині).
8.Франко І.Я. Малий Мирон: Оповідання. – Л.: Каменяр, 1978. – 60 с.
9.Франко І.Я. Осел і Лев: Казка: Для дошк. віку / Худож. В. Литвиненко. – К.: Веселка, 1990. – 16 с.: іл.
10.Фарбований Лис: Казка: Для стар. дошк. та мол. шк. віку / Худож. 
С. Артюшенко, – 3-є вид. – К.: Веселка, 1999. – 24 с.: іл. 
Веб-бібліографія


 1.Невідомий Франко: захоплення, звички [Електронний ресурс] // Галицьке слово [веб-сайт] Режим доступу: http://galslovo.if.ua/index_old.php?st=2720

 2.Відомий і невідомий Іван Франко [Електронний ресурс] //Разом. Громадське об’єднання [веб-сайт] Режим доступу: http://together.lviv.ua/index.php?id=976

3.Відомий і невідомий Франко [Електронний ресурс] //Світогляд- енерго[веб-сайт] Режим доступу: http://світогляд.kiev.ua/ru/kultura/vidomij_i_nevidomij_franko.html

4.Цікавих та маловідомих фактів про Івана Франка [Електронний ресурс] // Фотографії старого Львова [веб-сайт] Режим доступу: http://photo-lviv.in.ua/15- tsikavyh-ta-malovidomyh-faktiv-pro-ivana-franka/


Книжкова наука для дітей від І. Франка

    Іван Франко дуже любив дітей і у його літературній спадщині значне місце посідають твори для дітей і про дітей. 
    В рамках «франкіани» в бібліотеці 7 вересня  бібліотекар Драганчук Р.Я. провела для учнів 5 класу бібліотечну годину „Книжкова наука для дітей від І. Франка”
    Розпочався захід он-лайн мандрівкою "Стежками І.Франка», під час якої діти познайомились з біографією письменника, а потім переглянули буктрейлер «У світі Франкових казок», який створила бібліотекар Драганчук Р.Я. Юні читачі залюбки почитали в голос казку Івана Франка «Фарбований лис».
    На завершення діти переглянули мультфільм "Лис Микита" - перший український багатосерійний анімаційний серіал знятий після здобуття Україною Незалежності. 


 

пʼятниця, 2 вересня 2016 р.

Буктрейлер "У світі Франкових казок"


Виставка -персоналія "Я син народу, що вгору йде"

Блаженний муж, що серед ґвалту й гуку
Стоїть, як дуб посеред бур і грому,
На згоду з підлістю не простягає руку,
Волить зламатися, ніж поклониться злому.
Іван Франко
27 серпня  2016 року світова громадськість відзначає 160-і роковини від дня народження Івана Франка.
Іван Якович Франко увійшов в історію української і світової літератури як геніальний письменник і визначний діяч визвольного руху. Своєю творчістю і багатогранною літературною і громадською діяльністю він створив цілу епоху в історії української культури і літератури. Франко був не тільки письменником, а великим ученим і публіцистом, белетристом і драматургом, критиком, літературознавцем, фольклористом, істориком, економістом,публіцистом і громадським діячем. Важко взагалі вказати ділянку, в якій би не виявилась творча енергія цього невтомного просвітителя, що жадібно вбирав у себе знання і намагався передати їх своєму На відзначення дювілею нашого великого каменяра в бібліотеці експоновано книжкову виставку-персоналію 
"Я син народу, що вгору йде"
Увазі відвідувачів  представлено рубрики:  "Слова Франкові йдуть крізь терни літ, ""Франко - дітям", "Його життя вогонь і боротьба. "Матеріали
 книжкової виставки свідчать, наскільки продуктивним є процес наукового осмислення феномена Івана Франка через висвітлення його життєвого і творчого шляху, інтерпретацію сюжетів і образів його книг.

.